ارور یخچال فریزر آریستون + رفع ارور

ارور اریستون
در این مقاله انواع ارورها و کدهای خطا یخچال فریزر آریستون، علت رخ دادن خطا و خرابی به همراه روش های برطرف کردن ارور یخچال فریزر آریستون به تفضیل شرح داده خواهد شد. ارور یخچال فریزر آریستون مانند ارور سایر لوازم خانگی آریستون به سرعت شناسایی و برطرف می شود. در صورت بروز خطا در یخچال فریزر آریستون، ممکن است که کدهایی بر روی صفحه نمایش یخچال فریزر ظاهر شوند که این نوع کدها، کدهای خطای یخچال آریستون نامیده می شوند. شما به عنوان کاربر یا مالک یخچال آریستون می توانید از کدهای خطا برای عیب یابی استفاده نمایید.
آریستون-ariston

فهرست مطالب

کد خطا و ارور یخچال فریزر آریستون

در این مطلب ارورهای متداول یخچال فریزر آریستون، علت رخ دادن آن ها و روش تعمیر و برطرف کردن آنها شرح داده خواهد شد. برخی از مشکلات یخچال آریستون ممکن است بیش از یک راه حل داشته باشند، بنابراین اگر اولین راه حل کارگشا نبود و موثر واقع نشد، یکی از موارد دیگر که در لیست موجود است را امتحان کنید.

ارور یخچال آریستون کد خطای F01

ارورعلت ارور
F01رله تنظیم کننده عملکرد کمپرسور در یخچال آریستون آسیب دیده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F01 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • رله یخچال آریستون را بررسی نمایید.
 • بهتر است رله در صورت خرابی تعویض شود.

ارور یخچال ساید بای ساید آریستون کد خطای F02

ارورعلت ارور
F02اتصالات کمپرسور در ساید بای ساید آریستون خراب شده اند.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F02 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • رله و اورلود کمپرسور را بررسی نمایید.
 • رله و اورلود احتمالا لازم است تعویض شوند.

ارور یخچال ساید بای ساید آریستون کد خطای F03

ارورعلت ارور
F03یونیت ساید بای ساید آریستون که TEN، کمپرسور، دمپر و فن را کنترل می کند، خراب شده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F03 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • یونیت ساید بای ساید را بررسی نمایید.
 • بهتر است یونیت را تعویض نمایید تا به سایر قطعات از جمله فن، کمپرسور و دمپر آسیب نزند.

ارور یخچال فریزر آریستون کد خطای F04

ارورعلت ارور
F04فن در فریزر آریستون کار نمی کند.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F04 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • فن فریزر آریستون را بررسی نمایید.
 • اتصالات و سوکت های فن که متصل به برد الکترونیکی است را نیز برسی نمایید.
 • در صورت نیاز فن داخل فریزر لازم است تعویض شود.

ارور یخچال ساید بای ساید آریستون کد خطای F05

ارورعلت ارور
F05ترموستات ساید بای ساید آریستون مشکلاتی دارد.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F05 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • ترموستات ساید آریستون را بررسی نمایید.
 • بهتر است در صورت خرابی ترموستات را تعویض نمایید.

ارور یخچال فریزر آریستون کد خطای F06

ارورعلت ارور
F06المنت نیمه هادی سیستم که فرآیند گرم کردن را فراهم می کند، ناقص است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F06 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • المنت حرارتی را بررسی نمایید.
 • در صورت خرابی بهتر است المنت را تعویض نمایید.

ارور یخچال فریزر آریستون کد خطای F07

ارورعلت ارور
F07اتصالات الکتریکی هیتر که در انجماد درگیر هستند، نقص شده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F07 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • ترمودیسک را بررسی نمایید.
 • در صورت خرابی ترمودیسک لازم است تعویض شود.

ارور یخچال فریزر آریستون کد خطای F08

ارورعلت ارور
F08در دریچه سلنوئیدی یخچال آریستون مشکلاتی رخ داده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F08 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • دمپر یخچال آریستون را بررسی نمایید و مطمئن شوید دمپر دچار مشکل نشده باشد.
 • مطمئن شوید قسمت فاضلاب دچار گرفتگی یا یخ‌زدگی نشده باشد.

ارور یخچال فریزر آریستون کد خطای F09

ارورعلت ارور
F09محصول الکترونیکی سیستم عامل یخچال آریستون خراب شده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F09 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • برد الکترونیکی را بررسی نمایید.
 • اتصالات برد یخچال را نیز بررسی نمایید.
 • در صورت نیاز اقدام به تعمیر برد بپردازید.

ارور یخچال فریزر آریستون + رفع ارور

ارور یخچال فریزر آریستون کد خطای F10

ارورعلت ارور
F10دریچه ثانویه یخچال آریستون در تکنیک نوع CCZ خراب شده است.

دمپر روشن / خاموش در یونیت های شبنم منجمد آسیب دیده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F10 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • دمپر روشن/خاموش یخچال آریستون را بررسی نمایید.
 • در صورت مکانیکی بودن دمپر آن را تعمیر نمایید.
 • در صورتی که دمپر الکترونیکی است، سنسور آن را تعویض کنید.

ارور یخچال فریزر آریستون کد خطای F11

ارورعلت ارور
F11قطعه نیمه هادی که در یک سیستم قرار دارد و عملکرد اتاق خنک کننده را کنترل می کند، خراب شده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F11 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • المنت یخچال آریستون را بررسی نمایید.
 • در صورت نیاز اقدام به تعویض آن نمایید.
 • همچنین قطعه ترمودیسک نیز لازم است تعویض شود.

ارور یخچال فریزر آریستون کد خطای F12

ارورعلت ارور
F12ماژول های نمایشگر و کنترل یخچال آریستون قطع شده اند.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F12 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • ماژول های نمایشگر و کنترل یخچال آریستون را بررسی نمایید.
 • در صورتی که اتصالات برد الکترونیکی نمایشگر و برد اصلی قطع شده است، قطعی را رفع نمایید.
 • اگر برد نمایشگر و برد الکترونیکی دچار مشکل شده است آن را تعمیر نمایید.

ارور یخچال فریزر آریستون کد خطای F13

ارورعلت ارور
F13فن که دمای برنامه ریزی شده در محفظه یخچال را حفظ می کند، کار نمی کند.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F13 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • فن داخل یخچال را بررسی نمایید.
 • بهتر است فن در صورت خرابی تعویض شود.

ارور یخچال فریزر آریستون کد خطای F14

ارورعلت ارور
F14منبع تغذیه که عملکرد دمپر، بخاری و فن را کنترل می کند، عملکرد نادرستی دارد.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F14 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • ابتدا مطمئن شوید ماژول یا منبع تغذیه سالم است یا خیر.
 • در صورتی که دچار خرابی شده است آن را تعمیر یا تعویض نمایید.

ارور یخچال فریزر آریستون کد خطای F15

ارورعلت ارور
F15نیمه هادی که در سیستم قرار گرفته است، عملیات TEN را کنترل می کند.

ارور یخچال فریزر آریستون کد خطای F16

ارورعلت ارور
F16سیستم گرمایشی که در یونیت های بدون فریز گردش هوا را به جریان می اندازد، کار نمی کند. فن در محفظه یخچال آریستون آسیب دیده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F16 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • فن یخچال را بررسی نمایید.
 • در صورت خرابی اقدام به تعویض نمایید.

ارور یخچال فریزر آریستون کد خطای F17

ارورعلت ارور
F17در دستگاه Aqua Care، دریچه یخچال آریستون مشکل پیدا کرده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F17 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • فیلتر تصفیه آب یا aqua care را بررسی نمایید.
 • ممکن است نیاز به تعویض فیلتر داشته باشید.

ارور یخچال فریزر آریستون کد خطای F20

ارورعلت ارور
F20منبع نور یخچال آریستون خراب شده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F01 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • لامپ های داخل یخچال آریستون را بررسی کنید.
 • در صورت نیاز اقدام به تعویض آن نمایید.

ارور یخچال فریزر آریستون کد خطای F21-F26

ارورعلت ارور
F21-F26این کدهای خطا سنسورهای دما را نشان می دهند.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F21-F26 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • سنسور محیطی یخچال آریستون را بررسی کنید.
 • در صورت خرابی اقدام به تعویض برد الکترونیکی نمایید.

ارور یخچال آریستون کد خطای F22

ارورعلت ارور
F22محفظه خنک کننده یخچال آریستون آسیب دیده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F22 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • دمپر یا صفحه تریزون یخچال آریستون را بررسی نمایید.
 • مطمئن شوید صفحه تریزون نشتی نداشته باشد.

ارور یخچال آریستون کد خطای F23

ارورعلت ارور
F23اواپراتور محفظه یخچال آریستون آسیب دیده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F23 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • مطمئن شوید که اواپراتور یخچال شما اگر آهنی است، نشتی نداشته باشد.
 • در صورتی که نشتی دارد، تعویض نموده و آن را با همتای آلمینیومی اش جایگزین نمایید.
 • در این فرآیند نیاز به شارژ و گاز مجدد و جوشکاری نیز خواهید داشت.

ارور یخچال آریستون کد خطای F24

ارورعلت ارور
F24بخش دما در یخچال آریستون آسیب دیده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F24 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • مطمئن شوید یخچال نشتی شارژ و گاز نداشته باشد.
 • در صورت کمبود شارژ و گاز مجدد اقدام به تزریق گاز نمایید.
 • برد الکترونیکی را بررسی نموده تا مشکلی نداشته باشد و در صورت وجود هرگونه خرابی، آن را تعمیر کنید.
 • مطمئن شوید کمپرسور کمپرس کافی در مدار داشته باشد.

ارور یخچال آریستون کد خطای F25

ارورعلت ارور
F25اواپراتور فریزر آسیب دیده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F25 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • مطمئن شوید که اواپراتور فریزر شما اگر آهنی است، نشتی نداشته باشد.
 • در صورتی که نشتی دارد، تعویض نموده و آن را با همتای آلمینیومی اش جایگزین نمایید.
 • در این فرآیند نیاز به شارژ و گاز مجدد و جوشکاری نیز خواهید داشت.

ارور یخچال آریستون کد خطای F26

ارورعلت ارور
F26آشکارساز حرارتی CCTV یخچال آریستون آسیب دیده است.

ارور یخچال آریستون کد خطای F28

ارورعلت ارور
F28ماژول نمایشگر یخچال آریستون آسیب دیده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F28 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • برد الکترونیکی نمایشگر را بررسی نمایید.
 • همچنین ماژول یا منبع تغذیه متصل به نمایشگر نیز لازم است بررسی و در صورت نیاز تعویض شود.

ارور یخچال آریستون کد خطای F40-F53

ارورعلت ارور
F40-F53کد های خطا هنگام خرابی دکمه ها ظاهر می شوند.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F40-F53 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • برد زیر دکمه های یخچال را بررسی نمایید.
 • ممکن است برد بر اثر نوسان برق یا هر اشکال دیگری آسیب دیده باشد.
 • برد را در صورت نیاز تعمیر نمایید.

ارور یخچال آریستون کد خطای F40

ارورعلت ارور
F40دکمه روشن / خاموش شدن ساید بای ساید آریستون مشکل پیدا کرده است.

ارور یخچال آریستون کد خطای F41

ارورعلت ارور
F41گزینه های کنترل خودکار یخچال آریستون خراب شده اند.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F41 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • برد الکترونیکی یخچال آریستون را بررسی نمایید.
 • در صورت نیاز اقدام به تعویض یا تعمیر آن نمایید.

ارور یخچال آریستون کد خطای F42

ارورعلت ارور
F42گزینه تعطیلات یخچال آریستون فعال شده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F42 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • دکمه vacation را روی نمایشگر 3 ثانیه نگه دارید تا تنظیمات آن غیرفعال شود.

ارور یخچال ساید بای ساید آریستون کد خطای F43

ارورعلت ارور
F43گزینه خنک کننده نوشیدنی ها و بار ساید بای ساید آریستون فعال شده اند.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F43 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • روی نمایشگر گزینه bar را 3 ثانیه نگه دارید تا عملکرد خنک کنندگی نوشیدنی ها و بار غیرفعال شود.

ارور یخچال آریستون کد خطای F44

ارورعلت ارور
F44گزینه تنظیم دما به صورت خودکار در یخچال آریستون فعال شده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F44 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • سنسور دمای یخچال را بررسی نمایید.
 • در صورت نیاز اقدام به تعویض آن کنید.
 • ممکن است اشکال از برد الکتورنیکی هم باشد.

ارور یخچال آریستون کد خطای F45

ارورعلت ارور
F45گزینه های یخ زدگی سریع یخچال آریستون فعال شده اند.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F45 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • گزینه SUPER ICE/ SUPER COOL را در نمایشگر ساید آریستون 3 ثانیه نگه دارید تا غیرفعال شود.

ارور یخچال آریستون کد خطای F46

ارورعلت ارور
F46گزینه خنک کننده اضطراری در یخچال آریستون فعال شده اند.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F46 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • گزینه SUPER COOL یا EMERGENCY COOL را در یخچال آریستون 3 ثانیه نگه دارید تا غیرفعال شود.

ارور یخچال آریستون کد خطای F47

ارورعلت ارور
F47پیام های آلارم روی صفحه نمایش یخچال آریستون نمایش داده می شوند.

ارور یخچال آریستون کد خطای F49

ارورعلت ارور
F49دمای محفظه یخچال و فریزر آریستون کاهش یافته است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F49 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • ابتدا به سراغ سنسور محیطی بروید، در صورت نیاز اقدام به تعویض آن نمایید.
 • برد الکترونیکی را بررسی نمایید و اگر احتیاج به تعمیرات دارد آن را تعمیر نمایید.
 • قطعات ترمودیسک، ترموفیوز و سنسور دیفراست نیز لازم است بررسی شده و در صورت نیاز تعویض شود.
 • فن داخل فریزر را به همراه موتور آن و پروانه ها به طور کامل بررسی کنید.
 • حال به سراغ بررسی شارژ و گاز بروید و در صورت کمبود به آن گاز تزریق کنید.
 • در نهایت مطمئن شوید کمپرسور کمپرس کافی را داشته باشد.

ارور یخچال آریستون کد خطای F50

ارورعلت ارور
F50درجه حرارت محفظه یخچال آریستون افزایش پیدا کرده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F50 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • در صورت داشتن اواپراتور و فن در یخچال حتما به بررسی آن ها بپردازید.
 • در صورتی که داخل یخچال فن و اواپراتور وجود ندارد، فن داخل فریزر و شارژ و گاز را بررسی نمایید.

ارور یخچال آریستون کد خطای F52

ارورعلت ارور
F52دمای فریزر آریستون افزایش پیدا کرده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F52 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • سنسور دیفراست را به همراه قطعات ترمودیسک، ترموفیوز، برد، المنت و در نهایت شارژ و گاز را بررسی نمایید.

ارور یخچال آریستون کد خطای F53

ارورعلت ارور
F53درجه حرارت فریزر آریستون کاهش پیدا کرده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F53 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • درجه فریزر را بر روی -18 تنظیم نمایید.
 • سنسور محیطی فریزر را بررسی کنید و در صورت نیاز اقدام به تعویض آن نمایید.

ارور یخچال آریستون کد خطای F1

ارورعلت ارور
F1نشان دهنده باز بودن مدار ترمیستور فریزر است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F1 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • نشان دهنده باز بودن مدار ترمیستور فریزر است.
  احتمالا باید این قطعه را تعویض نمایید.

ارور یخچال آریستون کد خطای F2

ارورعلت ارور
F2وجود اتصال کوتاه در ترمیستور یخچال را نشان می دهد.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F2 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • این ارور وجود اتصال کوتاه در ترمیستور یخچال را نشان می دهد.
 • ترموستور را بهتر است تعویض نمایید.

ارور یخچال آریستون کد خطای F3

ارورعلت ارور
F3این ارور نشان دهنده مدار باز ترمیستور یخچال است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F3 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • این ارور نشان دهنده مدار باز ترمیستور یخچال است.
 • بهتر است ترمیستور را تعویض نمایید.

همچنین بخوانید : ارور یخچال فریزر دوو

ارور یخچال آریستون کد خطای F4

ارورعلت ارور
F4این ارور نشان دهنده مدار باز ترمیستور یخچال است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F4 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • این ارور نشان دهنده مدار باز ترمیستور یخچال است.
 • این ایراد فن دستگاه را متوقف می نماید.
 • بهتر است ترمیستور را بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض کنید.

ارور یخچال آریستون کد خطای F8

ارورعلت ارور
F8این ارور نشان دهنده اتصال کوتاه ترمیستور اواپراتور یخچال است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F8 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • این ارور نشان دهنده اتصال کوتاه ترمیستور اواپراتور یخچال است.
 • بهتر است ترمیستور را تعویض نمایید.

ارور یخچال آریستون کد خطای F9

ارورعلت ارور
F9این ارور نشان دهنده ایراد مدار باز میکروسوییچ تنظیم دما است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F9 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • این ارور نشان دهنده ایراد مدار باز میکروسوییچ تنظیم دما است.
 • میکروسوییچ دما را بررسی نموده و در صورت نیاز تعویض نمایید.

ارور یخچال آریستون کد خطای F20

ارورعلت ارور
F20لامپ داخل یخچال سوخته است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای F20 یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • مشابه لامپ خود یخچال را تهیه کرده و با لامپ معیوب جایگزین نمایید.

ارور یخچال آریستون کد خطای FA

ارورعلت ارور
FAبازخوردی از بافل یخچال دیده نمی شود.

ارور یخچال آریستون کد خطای FB

ارورعلت ارور
FBکمپرسور و بافل یخچال به صورت پیوسته کار می کنند.

ارور یخچال آریستون کد خطای FE

ارورعلت ارور
FEسیستم دیفراست یخچال متوقف شده است.

نحوه عیب یابی و تعمیرات کد خطای FE یخچال فریزر آریستون به شرح زیر است:

 • قطعات ترمودیسک، ترموفیوزف سنسور دیفراست، المنت و برد الکترونیکی همزمان با هم لازم است بررسی شوند.
 • در صورت نیاز هریک از آن ها را تعویض نمایید.

رفع ارور و عیب یابی یخچال فریزر آریستون

همانطور که می دانید اگر یخچال فریز آریستون دچار مشکلات و ایرادات فنی شود، بر روی صفحه نمایش آن ارورها و کد خطاهایی نشان داده می شود که هریک به بخش خاصی از دستگاه مربوط می باشد. مصرف کنندگان با شناخت این کدها می توانند برای تعمیر یخچال فریزر آریستون خود اقدام نمایند. در صورتی که ارورهای مربوط به ایرادات جزئی دستگاه در طولانی مدت برطرف نشوند، می توانند به سیستم کلی دستگاه آسیب رسانده و در نتیجه باعث از کار افتادگی یخچال شوند. چنانچه قادر به عیب یابی و تشخیص دقیق ارور یخچال آریستون خود نیستید، بهتر است از تعمیرکاران باتجربه و متخصص نمایندگی تعمیرات یخچال آریستون در آریا تعمیر کمک بگیرید.

Ariston-appliances

نتیجه گیری در مورد کدهای خطا و ارور یخچال فریزر آریستون

در این مقاله ارورها و کدهای خطای یخچال فریزر آریستون، علت رخ دادن خطا و خرابی یخچال فریزر آریستون به همراه روش های برطرف کردن آن ها به تفضیل شرح داده شد. در صورتی که ارور یخچال فریزر آریستون را بر روی نمایشگر مشاهده نمودید و موفق به برطرف کردن آن نشدید، با تکنسین های متخصص مجموعه آریا تعمیر به عنوان نمایندگی آریستون تماس بگیرید. مشاورین مجموعه ما شما را برای برطرف کردن ارورها راهنمایی خواهند کرد. در صورت برطرف نشدن ارور، تعمیرکاران متخصص ما در سریع ترین زمان ممکن جهت رفع عیب یخچال فریزر آریستون شما در محل حاضر خواهند شد.

ارور یخچال AEG+کد خطای یخچال AEG

Rate this post

اشتراک گذاری پست

دیدگاه (2)

 • امیر مقصودلو پاسخ

  سلام برد یخچالمون مشکل داشت درستش کردیم الان باز صفحه نمایشش E4نشون میده از برق داریم؟اگه بمونه مشکلی داره؟

  اردیبهشت 23, 1401 در 15:02
  • ebtekar پاسخ

   سلام لطفا ارور رو دوباره برسی کنید

   اردیبهشت 23, 1401 در 22:08

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.