ارور یخچال ال جی

ارور یخچال

 

فهرست مطالب

ارور یخچال ال جی مدل LMXS30776S

در مقاله ارور یخچال فریزر ال جی به کد خطاهای مدل lmxs30776s ، علت کد خطا و رفع عیب آن می پردازیم. ارورهایی که در این بخش مشاهده می کنید ممکن است در مدل های دیگر یخچال ال جی نیز وجود داشته باشد. اما گاهی علت و نحوه عیب یابی آن ها متفاوت است که بهتر است پیش از هر اقدامی با تکنسین متخصص مشورت کنید.

ارور یخچال ال جی کد خطای r

ارورعلت ارور
rاشکال در سنسور یخچال

رفع عیب ارور r یخچال ال جی:

 • مقدار اهم سنسور را بررسی کنید و بعد از بررسی مدار برد، سنسور را تعویض نمایید.

ارور یخچال ال جی کد خطای d

ارورعلت ارور
dسنسور دیفراست دچار مشکل شده است.

رفع عیب ارور d یخچال ال جی:

 • سنسور دیفراست را بررسی نمایید.
 • قطعات ترمودیسک و ترموفیوز را نیز لازم است بررسی کنید.
 • در صورت نیاز برد الکترونیکی باید چک شود.

ارور یخچال ال جی کد خطای h

ارورعلت ارور
hاشکال مربوط به هیتر المنت است.

رفع عیب ارور h یخچال ال جی:

 • مقدار مقاومتی که المنت دارد را چک کنید و در صورت نیاز آنها را تعویض نمایید.

ارور یخچال ال جی کد خطای c

ارورعلت ارور
cدر ارتباطاتی که بین اجزای برد داخلی و پنل وجود دارد، اشکالی رخ داده است.

رفع عیب ارور c یخچال ال جی:

 • سیم های ارتباط دهنده اجزا به یکدیگر را بررسی کنید.
 • برد الکترونیکی و پنل نمایشگر نیز لازم است بررسی شود.

ارور یخچال ال جی کد خطای a1

ارورعلت ارور
a1سنسور داخلی فریزر ایراد پیدا کرده است.

رفع عیب ارور a1 یخچال ال جی:

 • سیم های ارتباطی را بررسی کنید و میزان اهم سنسور را چک کنید.
 • در صورت نیاز لازم است سنسور داخل فریزر تعویض شود.

ارور یخچال ال جی کد خطای a2

ارورعلت ارور
a2ایرادی در سنسور دیفراست رخ داده است.

رفع عیب کد خطای a2 یخچال ال جی:

 • سیم های ارتباطی را بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید.
 • میزان اهم سنسور را چک بکنید.
 • در صورت نیاز سنسور دیفراست را تعویض نمایید.

ارور یخچال ال جی کد خطای a3

ارورعلت ارور
a3دیفراست کار خودش را به خوبی انجام نمی دهد.

رفع عیب کد خطای a3  یخچال ال جی:

 • سنسور دیفراست را به همراه اتصالات آن بررسی نمایید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
 • برد الکترونیکی را بررسی کرده و در صورت خرابی تعمیر نمایید.
 • ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و برد را بررسی نمایید.
 • ممکن است المنت نیاز به تعویض داشته باشد.

ارور یخچال ال جی مدل TF580B

در مقاله ارور یخچال فریزر ال جی به کد خطاهای مدل tf580b، علت کد خطا و رفع عیب آن می پردازیم. ارورهایی که در این بخش مشاهده می کنید ممکن است در مدل های دیگر یخچال ال جی نیز وجود داشته باشد. اما گاهی علت و نحوه عیب یابی آن ها متفاوت است که بهتر است پیش از هر اقدامی با تکنسین متخصص مشورت کنید.

ارور یخچال ال جی کد خطای ff

ارورعلت ارور
ffایراد فن اپراتور

رفع عیب کد خطای ff یخچال ال جی:

 • موتور فن اپراتور را بررسی کنید و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را چک کنید.

ارور یخچال ال جی کد خطای CF

ارورعلت ارور
CFفن کندانسور دچار ایراد شده است.

رفع عیب کد خطای CF یخچال ال جی:

 • موتور فن کندانسور را بررسی کنید و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را چک بکنید.

ارور یخچال ال جی کد خطای CD

ارورعلت ارور
CDدر ارتباطی که میان برد اصلی و صفحه نمایشی وجود دارد، اختلالی رخ داده است.

رفع عیب کد خطای CD یخچال ال جی:

 • سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید و در صورت نیاز از تعمیرکار بخواهید که خطاهای یخچال ال جی را برایتان برطرف کند.
 • همچنین لازم است برد الکترونیکی و نمایشگر را نیز بررسی نمایید.

ارور یخچال فریزر ال جی کد خطای FS

ارورعلت ارور
FSسنسور فریزر دچار ایراد شده است.

رفع عیب کد خطای FS یخچال ال جی:

 • سیم کشی های سنسور فریزر را چک کنید.
 • سنسور فریزر را در صورت نیاز تعویض کنید.

ارور یخچال ال جی کد خطای rS

ارورعلت ارور
rSسنسور یخچال دچار ایراد شده است.

رفع عیب ارور rS یخچال ال جی:

 • سیم کشی های سنسور یخچال را چک کنید.
 • سنسور یخچال را بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض کنید.

ارور یخچال ال جی کد خطای Fds

ارورعلت ارور
Fdsسنسور دیفراست فریزر دچار اشکال شده است.

رفع عیب کد خطای Fds یخچال ال جی:

 • سنسور دیفراست فریزر را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • در صورت نیاز سنسور دیفراست را تعویض نمایید.

ارور یخچال ال جی کد خطای rds

ارورعلت ارور
rdsسنسور دیفراست یخچال دچار اشکال شده است.

رفع عیب کد خطای rds یخچال ال جی:

 • سنسور دیفراست یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • در صورت نیاز سنسور دیفراست را تعویض نمایید.

ارور یخچال ال جی کد خطای HS

ارورعلت ارور
HSسنسور رطوبت یخچال دچار اشکال شده است.

رفع عیب کد خطای HS یخچال ال جی:

 • سنسور رطوبت یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی کد خطای IS

ارورعلت ارور
ISسنسور یخساز دچار ایراد شده است.

رفع عیب کد خطای IS یخچال ال جی:

 • سنسور یخساز را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • سنسور یخساز را بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید.

ارور یخچال ال جی کد خطای SS

ارورعلت ارور
SSسنسور کشوی یخچال دچار ایراد شده است.

رفع عیب ارور SS یخچال ال جی:

 • سنسور کشوی یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • سنسور کشوی یخچال را در صورت نیاز تعویض کنید.

ارور یخچال ال جی کد خطای rt

ارورعلت ارور
rtدمای اتاق بیش از حد نرمال است.

رفع عیب کد خطای rt  یخچال ال جی:

 • این خطا زمانی نمایش داده می شود که دمای کابین یخچال بیش از حد نرمال باشد.
 • ابتدا برد الکترونیکی را بررسی نمایید، ممکن است قطعی در اتصالات برد، اشکال در خازن ها، رله، فیوز، پایه های سوکت به وجود آمده باشد.
 • ترمودیسک، ترموفیوز و المنت را بررسی نمایید و مطمئن شوید فرمان درست به برد می دهند.
 • فن های داخل فریزر و یخچال را بررسی نمایید.
 • وظیفه هدایت سرما از فریزر به داخل یخچال بر عهده فن ها می باشد.
 • اگر به هر دلیل عملکرد فن مختل شود، لازم است آن را تعویض نمایید.
 • مطمئن شوید کمپرسور موتور با فشار کافی گاز را به سمت اواپراتور هدایت می کند.
 • در صورتی که کمپرسور کمپرس کافی را نداشته باشد، لازم است کمپرسور موتور تعویض شود.
 • در بعضی موارد ایجاد گرفتگی در لوله های مویی یا کپیلاسیون باعث کیپ شدن مدار و در نتیجه عدم تولید سرما می شود.
 • مطمئن شوید یخچال فریزر شما نشتی گاز نداشته باشد.
 • در بعضی از یخچال فریزرها کندانسور داخل بدنه یخچال تعبیه شده است و در بعضی دیگر کندانسور بیرون یخچال است.
 • ابتدا نشتی گاز را بررسی نمایید و پس از آن در صورت سالم بودم اقدام به شارژ گاز نمایید.

ارور یخچال ال جی کد خطای IT

ارورعلت ارور
ITسیستم داخل یخساز دچار ایراد شده است.

رفع عیب ارور IT یخچال ال جی:

 • سیستم داخل یخساز را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
ارور یخچال الجی
ارور یخچال الجی

ارور یخچال ال جی کد خطای gf

ارورعلت ارور
gfفلومتر خطا داده است.

رفع عیب کد خطای gf یخچال ال جی:

 • فشار و جریان آب ورودی را بررسی کنید.

ارور یخچال ال جی کد خطای dF

ارورعلت ارور
dFدیفراست دچار مشکل شده است.

 رفع عیب ارور dF یخچال ال جی:

 • فیوز و هیتر دیفراست را بررسی کنید و اتصالات برد کنترل را چک کنید .

ارور یخچال ال جی کد خطای dH

ارورعلت ارور
dHدیفراست دچار مشکل شده است.

رفع عیب ارور dH یخچال ال جی:

 • فیوز و هیتر دیفراست را بررسی کنید و اتصالات برد کنترل را چک کنید.

ارور یخچال ال جی کد خطای IF

ارورعلت ارور
IFفن یخساز مشکل پیدا کرده است.

رفع عیب کد خطای IF یخچال ال جی:

 • چک کنید که فن یخساز گیر نکرده باشد و همچنین سیم کشی و موتور فن را بررسی کنید.

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی

در مقاله ارور یخچال فریزر ال جی به کد خطاهای مدل ساید بای ساید ، علت کد خطا و رفع عیب آن می پردازیم.

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی کد خطای FS

ارورعلت ارور
FSسنسور فریزر خطا داده است.

رفع عیب ارور FS یخچال ال جی:

 • سنسور فریزر را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • در صورت نیاز سنسور فریزر لازم است تعویض شود.

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی کد خطای rs

ارورعلت ارور
rsسنسور یخچال خطا داده است.

رفع عیب کد خطای rs یخچال ال جی:

 • سنسور یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • در صورت نیاز سنسور یخچال لازم است تعویض شود.

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی کد خطای ds

ارورعلت ارور
dsسنسور دیفراست خطا داده است.

رفع عیب ارور ds یخچال ال جی:

 • سنسور دیفراست را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • در صورت نیاز سنسور دیفراست لازم است تعویض شود.

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی کد خطای dH

ارورعلت ارور
dHدیفراست ضعیف شده است.

رفع عیب کد خطای dH یخچال ال جی:

 • سنسور دیفراست را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی کد خطای rf

ارورعلت ارور
rfایراد مربوط به فن فریزر است.
ارور یخچال الجی
ارور یخچال الجی

رفع عیب ارور rf یخچال ال جی:

 • فن فریزر را از نظر اشکلات مکانیکی و الکترونیکی چک کنید.
 • در صورت نیاز می توانید فن داخل فریز را تعویض نمایید.

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی کد خطای CF

ارورعلت ارور
CFایراد مربوط به فن کندانسور است.

رفع عیب ارور CF یخچال ال جی:

 • فن فریزر را از نظر اشکلات مکانیکی و الکترونیکی چک کنید.
 • در صورت نیاز می توانید فن داخل فریز را تعویض نمایید.

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی کد خطای CO

ارورعلت ارور
COاین اخطار، مربوط به خطای ارتباطی بین اجزاست.

رفع عیب ارور CO یخچال ال جی:

 • سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید و در صورت نیاز از تعمیرکار بخواهید که خطاهای یخچال ال جی را برایتان برطرف کند.

نحوه تعمیر و رفع ارور یخچال فریزر ال جی

تعمیر و رفع ارور یخچال ال جی فرآیندی است که باید با دقت و شناخت بسیار زیاد نسبت به ساختار این دستگاه انجام شود. منظور از عیب یابی یخچال ال جی شناخت ارورها و مشکلاتی است که در این دستگاه ایجاد می شود. این مشکلات و ایرادات با داشتن کمی مهارت و تخصص به راحتی برطرف می شوند. معمولا ارورهایی که بر روی نمایشگر یخچال ال جی نمایش داده می شوند، بسیار متداول بوده و در هر زمان ممکن است با آنها مواجه شوید. باید به این نکته توجه نمایید که در صورت عدم رفع ارور و خرابی دستگاه ممکن است یخچال از کار افتاده و دچار مشکلات بزرگتری شود. در صورتی که از طریق آموزش بالا نتوانستید مشکل دستگاه خود را برطرف کنید، از تکنسین های نمایندگی تعمیرات یخچال ال جی در آریا تعمیر کمک بگیرید.

نتیجه گیری از ارور یخچال فریزر ال جی

نتیجه گیری از ارور یخچال فریزر الجی به شرح زیر می باشد:

 • هر کدام از این ارورها به دلیل معیوب بودن یک قطعه خاص رخ می دهند.
 • در صورت سخت بودن مراحل تعمیر حتما باید از خدمات نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر ال جی در تهران کمک بگیرید.

آریا تعمیر نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر ال جی در تهران آماده خدمت رسانی به شهروندان می باشد.

Rate this post

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.