ارور یخچال AEG+کد خطای یخچال AEG

ارور یخچال الجی
ارور یخچال فریزر آاگ یا همان کد خطای یخچال آاگ AEG را برای شما عزیزان شرح داده ایم تا با اطلاعات و آگاهی از کدهای خطای یخچال آاگ به تعمیر آن بپردازید. همچنین در نظر داشته باشید در این مطلب علت کد خطا را همراه با عیب یابی برای شما عزیزان شرح داده ایم. شما عزیزان برای استفاده از خدمات تعمیر یخچال آاگ می توانید با نمایندگی تعمیرات آاگ در ارتباط باشید.

ارور یخچال آاگ مدل A8

در این بخش به بررسی ارور یخچال فریزر آاگ مدل A8 می پردازیم. این کد ها را ممکن است در مدل های دیگر یخچال فریزر آاگ نیز مشاهده نمایید. به یاد داشته باشید که این کدها تنها مختص به مدل A8 است و در سایر مدل ها معنای متفاوتی به همراه خواهد داشت و در نتیجه نحوه عیب یابی آن نیز متفاوت خواهد بود.

ارور یخچال آاگ کد خطای F1

ارورعلت ارور
F1در چنین حالتی به خاطر اشکالی که در ترموستات یخچال به وجود آمده است، این سنسور که مربوط به دمای فریزر است، به مدت ۲۰ دقیقه روشن می ماند و سپس برای ۲۰ دقیقه خاموش می شود.

رفع کد خطای F1 یخچال آاگ:

 • در چنین حالتی، عدد اهم مربوط به ترموستات فریزر را بررسی کنید.
 • ترموستات فریزر را در صورت خرابی تعویض نمایید.

ارور یخچال آاگ کد خطای F2

ارورعلت ارور
F2اعلام این کد خطا، به این معنی است که سنسور اواپراتور فریزر خراب یا قطع شده و مدار برد مربوط به کنترل دستگاه دچار مشکل شده است.

رفع عیب ارور F2 ارور یخچال AEG: 

 • در چنین شرایطی ابتدا میزان اهم سنسور دیفراست اواپراتور را چک کنید.
 • در صورت نیاز اقدام به تعویض سنسور دیفراست نمایید.

 

 

 

ارور یخچال AEG+کد خطای یخچال AEG

ارور یخچال آاگ کد خطای F3

ارورعلت ارور
F3در چنین شرایطی ترموستات و یا سنسور دمای NTC دچار اشکال شده است.

حتما بخوانید:دلیل ارور HRS در یخچال جنرال الکتریک (در یک برگه جدید مرورگر باز میکند)

رفع عیب ارور F3 یخچال آاگ:

 • ترموستات یخچال آاگ را بررسی نمایید و در صورت نیاز ترموستات را تعویض کنید.
 • همچنین سنسور دمای NTC را نیز بررسی کرده و تعویض نمایید.

ارور یخچال آاگ کد خطای F4

علت کد خطای F4 یخچال آاگ : 

ارورعلت ارور
F4این کد خطا نشان می دهد که ترموستات و یا سنسور دمای NTC دچار اشکال شده است.

رفع کد خطای F4 یخچال آاگ :

 • ترموستات یخچال آاگ را بررسی نمایید و در صورت نیاز ترموستات را تعویض کنید.
 • همچنین سنسور دمای NTC را نیز بررسی کرده و تعویض نمایید.

ارور یخچال آاگ کد خطای F5

ارورعلت ارور
F5در چنین شرایطی به علت ایجاد اشکال در ترموستات یخچال، سرما کاهش یافته است.

رفع عیب کد خطای F5 یخچال آاگ:

 • ترموستات یخچال آاگ را بررسی نمایید.
 • در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

 ارور یخچال آاگ مدل A7

در این بخش به بررسی انواع ارور یخچال فریزر آاگ مدل A7 می پردازیم. این کد خطاها تنها متعلق به یخچال آاگ مدل A7 می باشد و اگر مشابه آن را در مدل های دیگر دیدید، پیش از هرگونه اقدامی لازم است با یک تکنسین متخصص مشورت کنید.

ارور یخچال آاگ کد خطای F1

ارورعلت ارور
F1ایراد ترموستات

رفع عیب ارور F1 یخچال آاگ: 

 • در چنین حالتی به خاطر اشکالی که در ترموستات یخچال به وجود آمده است، این سنسور که مربوط به دمای فریزر است، به مدت ۲۰ دقیقه روشن می ماند و سپس برای ۲۰ دقیقه خاموش می شود.
 • در چنین حالتی، عدد اهم مربوط به ترموستات فریزر را بررسی بکنید.
 • ترموستات را در صورت نیاز تعویض نمایید.

ارور یخچال آاگ کد خطای F2

ارورعلت ارور
F2ایراد ترموستات

رفع عیب ارور F2 یخچال آاگ:

 • در چنین حالتی به خاطر اشکالی که در ترموستات یخچال به وجود آمده است، این سنسور که مربوط به دمای فریزر است، به مدت ۲۰ دقیقه روشن می ماند و سپس برای ۲۰ دقیقه خاموش می شود.
 • در چنین حالتی، عدد اهم مربوط به ترموستات فریزر را بررسی بکنید.
 • ترموستات را در صورت نیاز تعویض نمایید.

ارور یخچال آاگ کد خطای F3

ارورعلت ارور
F3ایراد سنسور دما

رفع عیب ارور F3 یخچال آاگ:

 • سنسور محیطی یخچال آاگ را بررسی نمایید.
 • به کمک اهم سنج اهم سنسور را اندازه گیری کنید.
 • مطابق میزان اهم سنسور محیطی همتای آن را جایگزین سنسور معیوب نمایید.

ارور یخچال آاگ کد خطای F4

ارورعلت ارور
F4ایراد سنسور دما

رفع عیب ارور F4 یخچال آاگ: 

 • سنسور محیطی یخچال آاگ را بررسی نمایید.
 • به کمک اهم سنج اهم سنسور را اندازه گیری کنید.
 • مطابق میزان اهم سنسور محیطی همتای آن را جایگزین سنسور معیوب نمایید.

ارور یخچال آاگ کد خطای F5

ارورعلت ارور
F5ایراد سنسور دما

رفع عیب ارور F5 یخچال آاگ :

 • در چنین شرایطی به علت ایجاد اشکال در ترموستات یخچال، سرما کاهش یافته است.
 • سنسور محیطی یخچال آاگ را بررسی نمایید.
 • به کمک اهم سنج اهم سنسور را اندازه گیری کنید.
 • مطابق میزان اهم سنسور محیطی همتای آن را جایگزین سنسور معیوب نمایید.

ارور یخچال آاگ کد خطای F6

ارورعلت ارور
F6تغییر دمای یخچال و گرم شدن آن به علت قطع شدن برق یا باز ماندن در یخچال

رفع عیب ارور F6 یخچال آاگ:

 • بعد از مدتی که یخچال کار کند، دمای آن خود به خود تنظیم می شود و خود این کد ارور به طور خودکار پاک می شود.
 • اگر بعد از مدتی که از کار کردن یخچال گذشت، همچنان این کد ارور باقی مانده، احتمال دهید که اشکال از سیستم سرمایش یخچال باشد.
 • شارژ و گاز را بررسی نموده و در صورت وجود نشتی آن را رفع نمایید.
 • مجددا اقدام به تزریق گاز کنید.

ارور یخچال آاگ کد خطای F7

ارورعلت ارور
F7تغییر دمای یخچال و گرم شدن آن به علت قطع شدن برق یا باز ماندن در یخچال

رفع عیب ارور F7 یخچال آاگ: 

 • بعد از مدتی که یخچال کار بکند، دمای آن خودکار تنظیم می شود و خود این کد ارور به طور خودکار پاک می شود. اگر بعد از مدتی که از کار کردن یخچال گذشت، همچنان این کد ارور باقی ماند، احتمال دهید که اشکال از سیستم سرمایش یخچال باشد.
 • شارژ و گاز را بررسی نموده و در صورت وجود نشتی آن را رفع نمایید.
 • مجددا اقدام به تزریق گاز کنید.

ارور یخچال آاگ کد خطای F8

ارورعلت ارور
F8نشان دهنده ایراد در سیستم دیفراست

نحوه رفع ارور F8 در ارور یخچال AEG :

 • نشان دهنده ایراد در سیستم دیفراست است، این سیستم را کاملا ارزیابی نمایید.
 • سنسور دیفراست، ترمودیسک، المنت، ترموفیوز و برد الکترونیکی را بررسی نمایید.
 • قسمت درین یا فاضلاب فریزر را رفع گرفتگی نمایید.
 • چرا که بر اثر گرفتگی فاضلاب ایجاد یخ زدگی در کف فریزر کرده و عامل عدم سرما در فریزر می شود.

ارور یخچال AEG کد خطای O چشمک زن

ارورعلت ارور
O چشمک زنسنسور دمای یخچال ایراد پیدا کرده است.
 • سنسور دمای یخچال ایراد پیدا کرده است.
 • در صورت نیاز سنسور دما یا همان سنسور محیطی را تعویض نماید.

ارور یخچال آاگ کد خطای “-“

ارورعلت ارور
نشان دهنده ایراد در سیستم سرمایش یخچال

نحوه رفع ارور – در یخچال آاگ:

 • مطمئن شوید نشتی گاز وجود نداشته باشد.
 • در صورت نیاز اقدام به شارژ و گاز نمایید.
 • سنسور دیفراست، ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و برد الکترونیک را بررسی نمایید.
 • مطمئن شوید کمپرسور کمپرس کافی را داشته باشد.

ارور یخچال آاگ کد خطای “؟”

ارورعلت ارور
؟ایراد در سنسور دمای یخچال است.

نحوه رفع ارور ؟ در یخچال آاگ:

 • نشان دهنده ایراد در سنسور دمای یخچال است.
 • سنسور دما یا همان سنسور محیطی را تعویض نمایید.
 • تنظیمات ترموستات یخچال را بررسی نمایید.

ارور یخچال آاگ کد خطای LED نارنجی

ارورعلت ارور
LED نارنجیدمای محیط یخچال خیلی سرد یا خیلی گرم است.

نحوه رفع ارور LED نارنجی در یخچال آاگ:

 • دمای محیط یخچال خیلی سرد یا خیلی گرم است.
 • درجه یخچال را روی 7 قرار داده و فریزر را بر روی -18 تنظیم نمایید.

ارور یخچال آاگ کد خطای …

ارورعلت ارور
 • چراغ داخل یخچال چشمک می زند.
 • ممکن است دمای محیط نیز نامناسب باشد.

نحوه رفع ارور … در یخچال آاگ:

 • چراغ داخل یخچال چشمک می زند.
 • احتمالا چراغ سوخته یا اتصالی کرده است.
 • لامپ را تعویض نمایید و اتصالی در سرپیچ را رفع کنید.
 • ممکن است دمای محیط نیز نامناسب باشد.
 • اگر دمای محیطی نامناسب باشد، ابتدا شارژ و گاز را بررسی نمایید.
 • مطمئن شوید نشتی شارژ و گاز نداشته باشد.
 • سنسور محیطی را بررسی نمایید.
 • در قسمت فریزر قطعات متعلق به سیستم دیفراست از جمله سنسور دیفراست، المت، برد، ترمودیسک و ترموفیوز را بررسی نمایید.
 • مطمئن شوید کمپرسور سلامت کامل داشته باشد.
ارور ارور یخچال AEG+کد خطای یخچال AEG
ارور یخچال AEG+کد خطای یخچال AEG

ارور ساید بای ساید آاگ مدل A7

در این بخش به بررسی انواع ارور فریزر آاگ مدل A7 می پردازیم. هریک از ارورهای مشخص شده در این بخش متعلق به یخچال A7 است و نباید با سایر مدل های یخچال فریزر AEG اشتباه گرفته شود.

ارور فریزر ساید بای ساید آاگ کد خطای E1

ارورعلت ارور
E1مشکلی در محفظه یخ فریزر یا ورودی آن وجود دارد.

رفع عیب ارور E1 فریزر آاگ:

 • اول از همه شما باید شیر آبی که به فریزر وصل است را ببندید.
 • برق آن را کاملا قطع کنید، شیر آن را در حالی که ظرفی را در زیر آن قرار داده اید باز کنید و جریان آب را بررسی کنید.
 • اگر دیدید جریان آب خوب است، شیر را ببندید، لوله ها و فیلتر آن را تمیز کنید و همچنین مطمئن شوید که لوله و شلنگ آن پیچ نخورده باشد.
 • بعد از این که این مراحل را انجام دادید، می توانید مجددا فریزر را به برق بزنید و جریان آب آن را برقرار کنید.

ارور فریزر ساید بای ساید آاگ کد خطای E2

ارورعلت ارور
E2احتمالا مسیر یخ مسدود شده است.

رفع عیب ارور E2 فریزر آاگ:

 • دریچه یخ را چندین بار باز و بسته کنید و آن را تمیز کنید و همچنین محفظه یخ را کاملا تمیز کنید.

ارور ساید بای ساید آاگ کد خطای E3

ارورعلت ارور
E3در سیستم مربوط به یخسازی فریزر، یک مشکل مربوط به یخسازی ایجاد شده است.

رفع عیب ارور E3 فریزر آاگ : 

 • ابتدا مطمئن شوید آب به حد کافی وارد یخساز می شود یا خیر.
 • ترمودیسک و سنسور آب را بررسی نمایید. این دو عامل یخسازی در یخساز هستند.
 • در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

نکات رفع ارور یخچال فریزر آاگ

امروزه یخچال ها دارای نمایشگرهایی هستند که در صورت وجود هرگونه مشکل، کد خطا و ارور مربوط به آن بر روی نمایشگر نشان داده می شود. شما با در نظر گرفتن کد خطاهای مرتبط با هر بخش می توانید علت ارور و کد خطا را به راحتی پیدا کرده و با تعمیر و تعویض قطعه مورد نظر، کد خطا و ارور یخچال آاگ را برطرف نمایید. پیش از اقدام برای رفع ارور یخچال، باید به این نکته توجه کنید که این کدهای خطا و ارورها تنها به یافتن مشکل دستگاه کمک می کنند و جایگزین مهارت های تعمیرکاران حرفه ای نخواهند بود. بنابراین در صورت مشاهده هرگونه ارور و کد خطای یخچال فریزر آاگ، ابتدا با توجه به توصیه های ارائه شده اقدام کنید و اگر مشکل دستگاه برطرف نشد، برای رفع ارور یخچال آاگ و بررسی دقیق تر آن با نمایندگی تعمیرات آریا تعمیر تماس بگیرید.

ارور یخچال AEG+کد خطای یخچال AEG
ارور یخچال AEG+کد خطای یخچال AEG

نتیجه گیری از کد خطا و ارور یخچال فریزر آاگ

نتیجه گیری از ارور یخچال فریزر آاگ به شرح زیر می باشد:

 • استفاده از این کدها برای عیب یابی دستگاه ساده تر خواهد بود.
 • در صورت نیاز به تعمیرکار نیز می توانید اطلاعات درستی به وی بدهید.

آریا تعمیر نمایندگی رسمی تعمیرات یخچال فریزر آاگ در تهران می باشد.

Rate this post

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.